img

Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

Zeren Group Ücret Yönetimi Sistemi; sektör koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, iş kademeleri, ücret piyasası, şirket ücret politikası ve performans bileşenlerine bağlı olarak belirlenip güncellenmektedir. Temel ilkeler aynı olmakla birlikte; yapıları, sektördeki konumları, rekabet koşulları vb. nedenlerle şirketlerimizin ücret politikaları farklılık gösterebilir. Ücret politikasının bir bileşeni olarak, çalışanlarımıza görev ve unvanları doğrultusunda çeşitli yan olanaklar da sunulmaktadır.

İş değerlendirmelerinin akabinde, kademeler bazında ücret politikaları belirleniyor. Topluluk genelinde ulusal ve uluslararası sektör araştırmaları ile ücret piyasaları yakından takip ediliyor; sektör analizleri neticesinde rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanıyor. Ücret politikaları şirketlerin mevcut ücret yapıları, sektördeki konumları, rekabet ve ödeme güçlerine göre, şirketler özelinde farklılaştırılıyor.

Sağlık Sigortası: Tüm Zeren Group çalışanlarına yatarak tedaviyi ve ayakta acil müdahaleyi içeren sağlık sigortası, seviyeye göre değişen kapsamda yıllık check-up ve hayat sigortası olanağı veriliyor.

Kıyafet Yardımı: Tüm Zeren Group çalışanlarına kıyafet yönetmeliğine uyum sağlamaya yönelik bir anlayışla yılda bir kez maaş dışında ek ödeme şeklinde uygulanıyor.

Şirket Telefonu / Hattı: Zeren Group çalışanları, pozisyonları doğrultusunda şirket telefonu ve hattı imkanından faydalanabiliyor.

Doğum Günü: Zeren Group çalışanlarına doğum günleri için ücretli izin hakkı tanınarak özel günlerini sevdikleri ile birlikte geçirme imkanı veriliyor.

Yemek: Öğle yemeği, Zeren Group çalışanları için yemek kartı sistemi ile sağlanıyor.

docxfilePDF